Centrală fotovoltaică cu capacitatea de 2MW, or. Orhei

Acesta este un proiectul de investiții, cu generarea anuala de electricitate 2,6 mln kWh pe an.

Compania – beneficiarul, o sa vinde electricitatea generată la rețea cu tariful fix.

Сu existenţa unui tarif fix, perioada de recuperare a investitiei va fi destul de redusă.