Servicii

Sisteme fotovoltaice On-Grid

Centrala electrică de rețea este folosită pentru alimentarea casei, cu posibilitatea de a vinde excesul de energie electrică la rețea, conform principiului „Contorizare netă”.

Electricitatea „verde” generată își asigură consumul propriu acasă. Dacă nu există consum sau el este semnificativ mai mic decât puterea stației solare, atunci excesul de energie este trimis în rețea.

O astfel de centrală
solara include:

point


Panou fotovoltaic monocristalin
Jinko Solar Cheetah HC 335W

point


Invertor HUAWEI SUN2000-100KTL-M1
Jinko Solar Cheetah HC 335W

point


Panou fotovoltaic monocristalin
Jinko Solar Cheetah HC 335W qweqwe

point


Panou fotovoltaic monocristalin
Jinko Solar Cheetah HC 335W

Vă oferim servicii complete pentru implementarea proiectelor de centrale fotovoltaice.

Pentru implementarea cu succes a proiectelor, oferim întreaga gamă de servicii, de la obținerea Avizului de Racordare pentru construcția unei centrale electrice – până la darea in exploatare completă a acesteia.

Consultare

Consultare profesională în domeniul energiei solare

Proiectare

Proiectarea tehnica a centralelor cu specificarea detaliată a informaţiilor tehnice.

Montare

Servicii de montare cu cele mai noi echipamente.

Darea in exploatare

Conexiune la rețea si testarea centralei.

Întreținere

Lucrari programate de întreținere a centralelor solare după darea în exploatare

Stații Electrice De Trasformare

Instalarea, testarea și punerea în funcțiune a: transformatoarelor de putere, întrerupătoarelor IT/MT, transformatoarelor de curent și de tensiune etc.

Alte servicii specializate

Testarea specială a echipamentelor de IT/MT/JT, testarea sistemelor de protecție a stațiilor de trasformare, întreținerea centralelor de generare si a stațiilor de trasformare.