Acte legislative

 • Legea nr. 174 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică;
 • Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

În Republica Moldova, domeniul energiei regenerabile este reglementat cu Legea “Cu privire la energie” Nr. 1 74 din 21.09.2017 și Legea nr.10 din 26.02.2016 “Privind la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile”, care a fost modificat și a intrat în vigoare la 26 martie 2018.

Noua lege “privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile” prevede, și introducerea unui mecanism de susținerea financiară pentru investitorii în surse regenerabile. Astfel, investitorii care propun proiecte în domeniul producției de energie electrică din surse regenerabile cu o capacitate limitată vor primi un tarif fix pentru energia electrică produsă pe o perioadă de 15 ani.

Acte normative

2.1. Hotărâre Nr. 455 din 21.06.2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii si Mediului Rural (Măsura 4, art. 105, alin. 1e; art. 106, alin. 4);

2.2. Hotărâre Nr. 689 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2020.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ÎN ENERGETICĂ

Organizația care ar trebui să reglementeze și să monitorizeze activitățile din sectorul energetic este Agenția Națională pentru Reglamentare în Energetică a Republicii Moldova.

Pentru a reglementa activitățile sectoarelor energetice, ANRE:

 • promovează dezvoltarea piețelor de energie în condiții de competitivitate, siguranță și durabilitatea mediului;
 • încurajează și facilitează accesul noilor participanți, în conformitate cu legile sectoriale, inclusiv producători de energie din surse regenerabile, la rețelele și piețele de energie electrică și gaze naturale, în special, prin eliminarea barierelor care pot împiedica accesul la noi participanți;
 • contribuie la dezvoltarea concurenței pe piețele de energie, în conformitate cu cerințele stabilite de legile sectoriale; promovează o politică tarifară echilibrată și justificată economic prin dezvoltarea și aprobarea metodologiilor de calcul, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate și a prețurilor pe baza unor criterii transparente, obiective și nediscriminatorii, în conformitate cu legile sectoriale;
 • aprobă tarife și prețuri reglementate în conformitate cu metodologiile aprobate și monitorizează corectitudinea utilizării acestor metodologii pentru întreprinderile energetice.

Sfera energetică este subordonată unor astfel de structuri ale Ministerului Economiei ca:

 • Gestionarea generală a securității și eficienței energetice
 • Agenția de eficiență energetică
 • Fundația privind eficiența energetică
 • Inspecția energiei de stat
 • Implementarea și monitorizarea proiectului consolidat în sectorul energetic, a aprobat pe baza lor tarife și prețuri reglementate.