Centrală fotovoltaică cu capacitatea de 480 kW, s. Negrești, r-l Strașeni

Acest proiect de investiții este în curs de desfășurare. Capacitatea totală planificată este de -1 MW. În prezent, au fost instalate 200 kW, iar lucrările în curs de desfășurare sunt în curs de desfășurare pentru a crește capacitatea declarată a centralei electrice la 400 kW.

Centrala electrică a fost pusă în funcțiune la începutul anului 2021.

Beneficiarul acestui proiect va putea vinde energie electrică curată rețelei generale la o rată fixă, cu un randament destul de scurt al acestor investiții. 

Producerea anuală a energiei electrice va fi ≈ 520 kWh pe an

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.